Prodej svářecích strojů a zařízení svařovacích pracovišť, poradenství v oboru sváření, svářecí techniky a kovovýroby.
514 514 143   602 119 299

Rutilové elektrody J421 3,2/300mm - 5kg

Rutilové elektrody J4213,2,/350mm - 5,0kg


Skladem
Kód zboží: 20300111 Výrobce: MAGG
395 Kč bez DPH
478 Kč s DPH
514 514 143   602 119 299
Dotazy na zboží
Popis:

Prohlášení o vlastnostech / Declaration of performance Číslo / No.: J421/2014-06 1. Jedinečný identifikační kód výrobku/Unique identification code of product type: J421/AWS E6013(50101,50102,50103): EN 13479:2004,EN ISO 2560-A:2009 2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoliv prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle článku 11/Type, batch or serial number or any element allowing identification of the construction produst as required pursuant to article 11: J421 3. Zamýšlené použití/ Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as forseen by the manufacurer: elektroda pro svařování nelegovaných ocelí s univerzálním použití /welding covered electrode . 4. Výrobce/Manufacturer: Tianjin Bridge Welding Materials Group Co., Ltd., No.35 Jingang Road Xiqing Economic Development Zone, 300 381 Tianjin City, Čínská lidová republika 5. Zplnomocněný zástupce/Authorised representative: N/A 6. Systém POSV/ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: system 2+ 7. Harmonizovaná norma/Harmonised standard: EN ISO 2560-A-E 35 0 RA 1 2 / EN 13479:2004 Notifikovaná osoba/Notified body/ ies: The Notified Body – TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, D – 80686 Munich, no. 0036. Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a v řízení výroby, stejně jako průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby s no. 0036 – CPR – S 013. / The Notified Body – TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, D – 80686 Munich, no. 0036. Has performer the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control as well as the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production under system 2+ and issued a certificate of conformity of the factory production control with no. 0036 – CPR – S 073 8. Evropský dokument pro posuzování/European Assessment Document: N/A 9. Deklarované vlastnosti/Declared performance-s: Základní charakteristiky (EN 13479:2004) Essential characteristics ( EN13479:2004) Požadavek Performance Dle technických norem Technical specification Mezní úchylky rozměrů Toleraces on dimensions splňuje/passed EN 13479:2004 Tažnost Elongation ≥ 22% EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:2009 Mez pevnosti Tensile strength 440-570 MPa EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:2009 Mez kluzu Yield strength ≥ 355 MPa EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:

Deklarované vlastnosti/Declared performance-s: Základní charakteristiky (EN 13479:2004) Essential characteristics ( EN13479:2004) Požadavek Performance Dle technických norem Technical specification Mezní úchylky rozměrů Toleraces on dimensions splňuje/passed EN 13479:2004 Tažnost Elongation ≥ 22% EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:2009 Mez pevnosti Tensile strength 440-570 MPa EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:2009 Mez kluzu Yield strength ≥ 355 MPa EN 13479:2004 EN ISO 2560 -A:2009


Zobrazit celý text